Ogłoszenie - sprzedaż domków Kurpie III

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz 2 domków letniskowych typu Kurpie III na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876, w zamian za pozyskany materiał z rozbiórki oraz za zaoferowaną opłatę na rzecz MGOSiR w Iłży.

Charakterystyka obiektu:

Domek letniskowy Kurpie III o konstrukcji drewnianej, wymiar domku 5,96 m x 5,12 m, wymiar werandy 1,90 x 5.96. Domek składa się z 2 pokoi i łazienki oraz zadaszonej werandy. Ściany zbudowane z segmentów dwustronnie pokrytych deskami iglastymi o grubości 20 mm. Konstrukcja dachu krokwiowa, pokryta warstwą desek i papą. Warstwa wierzchnia pokryta eternitem z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny domku oraz rzut przyziemia i przekrój podłużny w załączeniu.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (na rozbiórkę jednego lub 2 domków). Termin rozbiórki i uprzątnięcia terenu:  do 30.01.2018 r.

O wyborze oferty będzie decydować wysokość zaoferowanej opłaty, którą trzeba będzie uiścić na konto MGOSiR w Iłży, nr 65 9129 0001 0000 0000 0547 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży po ocenie złożonych ofert.

Ofertę należy złożyć w biurze MGOSiR  w Iłży, ul. Orła Białego 3, w terminie do dnia 10.01.2018 r.  godz. 1500.

Szczegółowe informacje odnośnie domków można uzyskać u Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Iłży, ul. Orła Białego 3, tel. (48) 616 23 40.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie wybierania oferty bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.mgosir.ilza.pl, www.ilza.ornet.pl, www.ilza.pl. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11.

Załączniki do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o najmie lokalu Bar Małej Gastronomii

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego - na Bar Małej Gastronomii - znajdującego się na terenie MGOSiR w Iłży ul. Orła Białego 3, 27-100 Iłża, o powierzchni 36 m2 i 45m2 tarasu.

Ceną wywoławczą jest stawka czynszu za okres od 29.04.2018 r. Do 30.09.2018r. , która wynosi netto: 8500 zł. Netto (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset złotych netto).

NOCLEGI

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży oferuje wynajem dobrze wyposażonych pokoi w domkach letniskowych typu: KURPIE III .
Pokoje są czynne przez cały rok.


Wyposażenie:
- lodówka
- łazienka z ciepłą wodą

 

 

 

 

 

 

ul. Orła Białego 3
27-100 Iłża

tel.  48 616 23 40
fax. 48 616 30 21
mgosir@ilza.pl

Projekt i wykonanie H15.pl
MGOSiR Iłża 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.