Ogłoszenie - sprzedaż domków Kurpie III

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz 2 domków letniskowych typu Kurpie III na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876, w zamian za pozyskany materiał z rozbiórki oraz za zaoferowaną opłatę na rzecz MGOSiR w Iłży.

Charakterystyka obiektu:

Domek letniskowy Kurpie III o konstrukcji drewnianej, wymiar domku 5,96 m x 5,12 m, wymiar werandy 1,90 x 5.96. Domek składa się z 2 pokoi i łazienki oraz zadaszonej werandy. Ściany zbudowane z segmentów dwustronnie pokrytych deskami iglastymi o grubości 20 mm. Konstrukcja dachu krokwiowa, pokryta warstwą desek i papą. Warstwa wierzchnia pokryta eternitem z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny domku oraz rzut przyziemia i przekrój podłużny w załączeniu.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych (na rozbiórkę jednego lub 2 domków). Termin rozbiórki i uprzątnięcia terenu:  do 30.01.2018 r.

O wyborze oferty będzie decydować wysokość zaoferowanej opłaty, którą trzeba będzie uiścić na konto MGOSiR w Iłży, nr 65 9129 0001 0000 0000 0547 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży po ocenie złożonych ofert.

Ofertę należy złożyć w biurze MGOSiR  w Iłży, ul. Orła Białego 3, w terminie do dnia 10.01.2018 r.  godz. 1500.

Szczegółowe informacje odnośnie domków można uzyskać u Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Iłży, ul. Orła Białego 3, tel. (48) 616 23 40.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie wybierania oferty bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie na stronie internetowej: www.mgosir.ilza.pl, www.ilza.ornet.pl, www.ilza.pl. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11.

Załączniki do pobrania:

 

 

Przetarg na wynajem baru małej gastronomii

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży unieważnia przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie baru małej gastronomii na terenie MGOSiR Iłża.

Przetarg na rozbiórkę i wywóz domków Kurpie III

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zaprasza do składania ofert na rozbiórkę i wywóz domków letniskowych typu Kurpie III na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży na działkach nr 881, 882, 883, 884, 876, w zamian za pozyskany materiał z rozbiórki oraz za zaoferowaną opłatę kwota minimalna  2000 złotych słownie ( dwa  tysiące złotych) brutto na rzecz MGOSiR w Iłży.

XI Rajd rowerowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży i Nadleśnictwo Marcule w ramach obchodów 100 Lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI zapraszają 7 października  2018 roku na Rajd Rowerowy ,,Szlakiem IŁŻECKICH ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH im gen Antoniego Hedy ps. "Szary"

 

 

 

 

 

ul. Orła Białego 3
27-100 Iłża

tel.  48 616 23 40
fax. 48 616 30 21
mgosir@ilza.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez MGOSIR w Iłży

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych (określane jako "RODO").


W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych, na jakich to się będzie ... więcej

Projekt i wykonanie H15.pl
MGOSiR Iłża 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.